Riksdagsskrivelse 2016/17:342

Riksdagsskrivelse 2016/17:342

Riksdagsskrivelse 2016/17:342

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU31 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson