Riksdagsskrivelse 2016/17:344

Riksdagsskrivelse 2016/17:344

Riksdagsskrivelse 2016/17:344

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU32 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson