Riksdagsskrivelse 2016/17:348

Riksdagsskrivelse 2016/17:348

Riksdagsskrivelse 2016/17:348

Riksrevisionen1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2016/17:347 till Riksbankens Jubileumsfond

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.