Riksdagsskrivelse 2016/17:349

Riksdagsskrivelse 2016/17:349

Riksdagsskrivelse 2016/17:349

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson