Riksdagsskrivelse 2016/17:350

Riksdagsskrivelse 2016/17:350

Riksdagsskrivelse 2016/17:350

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.