Riksdagsskrivelse 2016/17:352

Riksdagsskrivelse 2016/17:352

Riksdagsskrivelse 2016/17:352

Riksrevisionen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU34 Årsredovisning för staten 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2016/17:351 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.