Riksdagsskrivelse 2016/17:37

Riksdagsskrivelse 2016/17:37

Riksdagsskrivelse 2016/17:37

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 november 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2016/17:35 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2016/17:36 till Justitiedepartementet