Riksdagsskrivelse 2016/17:46

Riksdagsskrivelse 2016/17:46

Riksdagsskrivelse 2016/17:46

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU5 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 november 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.