Riksdagsskrivelse 2016/17:83

Riksdagsskrivelse 2016/17:83

Riksdagsskrivelse 2016/17:83

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2016/17:79 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2016/17:80 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2016/17:81 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2016/17:82 till Miljö- och energidepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.