Riksdagsskrivelse 2016/17:84

Riksdagsskrivelse 2016/17:84

Riksdagsskrivelse 2016/17:84

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.