Riksdagsskrivelse 2016/17:99

Riksdagsskrivelse 2016/17:99

Riksdagsskrivelse 2016/17:99

Regeringen

Miljö- och energidepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 4, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2016/17:97 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2016/17:98 till Försvarsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.