Riksdagsskrivelse 2016/17:9

Riksdagsskrivelse 2016/17:9

Riksdagsskrivelse 2016/17:9

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU6 Godkännande av klimatavtalet från Paris får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 oktober 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson