Riksdagsskrivelse 2017/18:104

Riksdagsskrivelse 2017/18:104

Riksdagsskrivelse 2017/18:104

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson