Riksdagsskrivelse 2017/18:106

Riksdagsskrivelse 2017/18:106

Riksdagsskrivelse 2017/18:106

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2017/18:105 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.