Riksdagsskrivelse 2017/18:13

Riksdagsskrivelse 2017/18:13

Riksdagsskrivelse 2017/18:13

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU2 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 oktober 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.