Riksdagsskrivelse 2017/18:175

Riksdagsskrivelse 2017/18:175

Riksdagsskrivelse 2017/18:175

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU18 Unga lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 mars 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.