Riksdagsskrivelse 2017/18:176

Riksdagsskrivelse 2017/18:176

Riksdagsskrivelse 2017/18:176

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU18 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 6 dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 mars 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.