Riksdagsskrivelse 2017/18:18

Riksdagsskrivelse 2017/18:18

Riksdagsskrivelse 2017/18:18

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU9 Elberedskapsavgift får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 oktober 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.