Riksdagsskrivelse 2017/18:201

Riksdagsskrivelse 2017/18:201

Riksdagsskrivelse 2017/18:201

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU35 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 mars 2018

Björn Söder

Claes Mårtensson