Riksdagsskrivelse 2017/18:243

Riksdagsskrivelse 2017/18:243

Riksdagsskrivelse 2017/18:243

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson