Riksdagsskrivelse 2017/18:244

Riksdagsskrivelse 2017/18:244

Riksdagsskrivelse 2017/18:244

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson