Riksdagsskrivelse 2017/18:245

Riksdagsskrivelse 2017/18:245

Riksdagsskrivelse 2017/18:245

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU12 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson