Riksdagsskrivelse 2017/18:271

Riksdagsskrivelse 2017/18:271

Riksdagsskrivelse 2017/18:271

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU13 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.