Riksdagsskrivelse 2017/18:28

Riksdagsskrivelse 2017/18:28

Riksdagsskrivelse 2017/18:28

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU4 Nya regler om bevisinhämtning inom EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.