Riksdagsskrivelse 2017/18:298

Riksdagsskrivelse 2017/18:298

Riksdagsskrivelse 2017/18:298

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU13 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2017/18:297 till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)