Riksdagsskrivelse 2017/18:312

Riksdagsskrivelse 2017/18:312

Riksdagsskrivelse 2017/18:312

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU9 En kommunal kulturskola för framtiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.