Riksdagsskrivelse 2017/18:314

Riksdagsskrivelse 2017/18:314

Riksdagsskrivelse 2017/18:314

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU14 Yrkestrafik och beställaransvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson