Riksdagsskrivelse 2017/18:316

Riksdagsskrivelse 2017/18:316

Riksdagsskrivelse 2017/18:316

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av det sammansatta civil- och kulturutskottets betänkande 2017/18:CKrU1 Politik för gestaltad livsmiljö får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.