Riksdagsskrivelse 2017/18:321

Riksdagsskrivelse 2017/18:321

Riksdagsskrivelse 2017/18:321

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU18 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:320 till Nordiska rådets svenska delegation