Riksdagsskrivelse 2017/18:335

Riksdagsskrivelse 2017/18:335

Riksdagsskrivelse 2017/18:335

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU13 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.