Riksdagsskrivelse 2017/18:339

Riksdagsskrivelse 2017/18:339

Riksdagsskrivelse 2017/18:339

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU41 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:340 till Partibidragsnämnden Riksdagsskrivelse 2017/18:341 till Riksdagens ansvarsnämnd Riksdagsskrivelse 2017/18:342 till Riksdagens arvodesnämnd Riksdagsskrivelse 2017/18:343 till Riksdagens överklagandenämnd Riksdagsskrivelse 2017/18:344 till Statsrådsarvodesnämnden Riksdagsskrivelse 2017/18:345 till Valprövningsnämnden

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.