Riksdagsskrivelse 2017/18:357

Riksdagsskrivelse 2017/18:357

Riksdagsskrivelse 2017/18:357

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.