Riksdagsskrivelse 2017/18:367

Riksdagsskrivelse 2017/18:367

Riksdagsskrivelse 2017/18:367

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU20 Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson