Riksdagsskrivelse 2017/18:371

Riksdagsskrivelse 2017/18:371

Riksdagsskrivelse 2017/18:371

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU32 Fler bygglovsbefriade åtgärder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.