Riksdagsskrivelse 2017/18:385

Riksdagsskrivelse 2017/18:385

Riksdagsskrivelse 2017/18:385

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU19 En möjlighet till körkortslån får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson