Riksdagsskrivelse 2017/18:398

Riksdagsskrivelse 2017/18:398

Riksdagsskrivelse 2017/18:398

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU25 Nya skatteregler för företagssektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson