Riksdagsskrivelse 2017/18:398

Riksdagsskrivelse 2017/18:398

Riksdagsskrivelse 2017/18:398

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU25 Nya skatteregler för företagssektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.