Riksdagsskrivelse 2017/18:414

Riksdagsskrivelse 2017/18:414

Riksdagsskrivelse 2017/18:414

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU21 Politiken för global utveckling (PGU) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson