Riksdagsskrivelse 2017/18:415

Riksdagsskrivelse 2017/18:415

Riksdagsskrivelse 2017/18:415

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU23 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson