Riksdagsskrivelse 2017/18:423

Riksdagsskrivelse 2017/18:423

Riksdagsskrivelse 2017/18:423

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit civilutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2017/18:CU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om grupptalan och om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson