Riksdagsskrivelse 2017/18:437

Riksdagsskrivelse 2017/18:437

Riksdagsskrivelse 2017/18:437

Riksrevisionen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU30 Årsredovisning för staten 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:436 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.