Riksdagsskrivelse 2017/18:439

Riksdagsskrivelse 2017/18:439

Riksdagsskrivelse 2017/18:439

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU48 En ny ordning för redovisningstillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.