Riksdagsskrivelse 2017/18:445

Riksdagsskrivelse 2017/18:445

Riksdagsskrivelse 2017/18:445

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2017/18:FiU51 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europeiska unionens egna medel och genomförande av systemet för egna medel.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson