Riksdagsskrivelse 2017/18:5

Riksdagsskrivelse 2017/18:5

Riksdagsskrivelse 2017/18:5

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 september 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson