Riksdagsskrivelse 2017/18:83

Riksdagsskrivelse 2017/18:83

Riksdagsskrivelse 2017/18:83

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.