Riksdagsskrivelse 2018/19:109

Riksdagsskrivelse 2018/19:109

Riksdagsskrivelse 2018/19:109

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson