Riksdagsskrivelse 2018/19:12

Riksdagsskrivelse 2018/19:12

Riksdagsskrivelse 2018/19:12

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU3 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.