Riksdagsskrivelse 2018/19:130

Riksdagsskrivelse 2018/19:130

Riksdagsskrivelse 2018/19:130

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU4 En ny kustbevakningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.