Riksdagsskrivelse 2018/19:138

Riksdagsskrivelse 2018/19:138

Riksdagsskrivelse 2018/19:138

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU7 Apoteks- och läkemedelsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.