Riksdagsskrivelse 2018/19:157

Riksdagsskrivelse 2018/19:157

Riksdagsskrivelse 2018/19:157

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson