Riksdagsskrivelse 2018/19:165

Riksdagsskrivelse 2018/19:165

Riksdagsskrivelse 2018/19:165

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson